BADMASHI Holi status 2020

रंगो kí बौछार नहीं, 
नज़रो kí इनायत ही काफी hàí !
तुम सामने होते hø तो 
चेहरा यूँ ही gúlààl hø जाता hàí

सुनो दोस्तों  Hølí ख़त्म  hø गई hàí,
अब आप बुरा मान सकते hàí.

Díl सपनो से Høúséfúl hàí, पूरे होंगे wø Døúbtfúl hàí

इस दुनिया में हर चीज़ Wøndérfúl hàí,
पर ज़िन्दगी आप जैसे लोगों से ही Cølørfúl hàí

Hølí उसको bhí मूबारक हो।
जो किसी àúr kí हो..ली
गूस्ताखी माफ  Hølí के ràng में

Leave a comment